Kalkulyator

CƏMİ: $0,00
0,1 Kq.'dan - 0,5 Kq.'dək
3.80$
0,5 Kq.'dan - 1 Kq.'dək
5$

Sifariş olunan bağlamanın çatdırılma haqqı çəkiyə görə hesablanır.Əgər bağlamanın həcmi çəkisi fiziki çəkisindən böyükdürsə, beynəlxalq yükdaşıma standartlarına uyğun olaraq həcmi çəkisinə görə ödəniş tələb olunur. Həcmi çəkinin hesablanması üçün en*, hündürlük*, uzunluq*, 6000 standartı tətbiq edilir.Sifarişçi ödəyəcəyi məbləği saytın "Kalkulyator" bölməsində hesablaya bilər.

Link hesablaması

0.00 AZN

Məlumat

Biz sizin üçün ödəmə etdikdə, ödədiyimiz məbləğin üzərinə 5% bank xərci əlavə olunur və toplam məbləğ mərkəzi bankın həmin günə təyin etdiyi kursla manata çevrilir

Necə hesablayım ?

Seçdiyiniz məhsulların toplam məbləğini "Məbləğ TL" yazılan hissəyə qeyd edin. Kalkulatorda ödəyəcəyiniz toplam məbləğ manat ilə göstəriləcək

Hesablayacağınız məbləğlərdə satıcı firmaların tələb etdiyi türkiyə daxili kargo pulunu nəzərə almağı unutmayın

Top